adidas Vilkår og betingelser

Disse Vilkår og betingelser består af følgende afsnit: 1. Indledning; 2. Købsbetingelser; 3. Anvendelse af websitet og 4. Diverse, samt Vilkår og betingelser eller ethvert dokument, hvortil der tilvejebragt adgang via link heri (samlet benævnt “Vilkår og betingelser”).

1. INDLEDNING

http://www.adidas.dk/ ("Websitet") drives af eller på vegne af adidas, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holland. Hvis du afgiver en ordre via Websitet, vil der efter bekræftelsen på, at denne ordre er accepteret blive oprettet en købsaftale mellem dig og adidas Danmark A/S Bredskifte Alle 11 DK-8210 Århus V, Danmark, som vil være underlagt disse Vilkår og betingelser og navnlig nedenstående købsbetingelser (herunder betegnet som adidas/vi/os").

adidas AG er moderselskabet i adidas-gruppen, som omfatter adskillige tilknyttede selskaber, herunder adidas Danmark A/S.

2. KØBSBETINGELSER

Læs venligst disse købsbetingelser grundigt, inden du bestiller produkter online via Websitet.

2.1 Hvornår gælder disse købsbetingelser?

Disse købsbetingelser gælder for samtlige tilbud og aftaler, der angår salg og levering af produkter fra os. Med andre ord erklærer du dig indforstået med disse købsbetingelser, når du (i) bestiller produkter via Websitet eller (ii) på en hvilket som helst anden webside, der er direkte forbundet med Websitet eller (iii) når du accepterer et tilbud fra os. Der kan kun afviges fra disse købsbetingelser, hvis det er skriftligt accepteret af os.

2.2 Produkter

Vi har forskellige produkttyper. Disse kan indbefatte produkter, der fuldt ud er designet af adidas ("standardprodukter") – og (hvis tilgængelige fra tid til anden) produkter, der, selvom de er designet af adidas, kan være tilpasset eller ændret af dig ved valg af materialer og farver, som du ønsker ("tilpassede produkter"), der sammen betegnes "produkter".

Bemærk venligst, at der i tilfælde af "Limited Edition"-produkter eller produkter med begrænset produktion kan gælde ekstra begrænsninger som fx en begrænsning af antallet af sådanne produkter pr. kunde. Disse ekstra restriktioner vil blive meddelt via Websitet.

Alle produkter, der er vist på Websitet, er underlagt tilgængelighed. Det betyder, at selvom vi bestræber os på at sikre, at vores Website afspejler tilgængelighed på lagerbeholdningen, kan det ske, at et produkt, som er vist på Websitet, ikke kan købes længere.

Mindre forskelle i farve og andre variationer af produkter er mulige som følge af forskellige billedoptagelser, skærmteknologier eller andre tekniske årsager. adidas er ikke ansvarlig for disse variationer og afvigelser. Der kan ikke afledes nogen rettigheder fra slåfejl, produktbeskrivelser eller åbenbare fejl på Websitet.

2.3 Krav ved indgåelse af aftalen med adidas

Du skal være 16 år eller ældre for at købe produkter via Websitet.

Du kan kun bestille via Websitet, hvis du er forbruger, ikke hvis du er forhandler.

Du garanterer, at de informationer, du oplyser os i ansøgningen eller ordren, er præcise og fuldstændige. 

2.4 Hvordan indgås en aftale med dig?

2.4.1 Generelle aspekter ved oprettelse af aftalen

Følgende gælder for alle produkttyper. Samtlige informationer på Websitet er kun en opfordring til forhandling. Informationerne er med andre ord ikke et tilbud eller en bindende aftale. Du accepterer, at din ordre er et tilbud om at købe de produkter, der er anført i din ordre.

Alle købsordrer, som du afgiver, er betinget af accept fra adidas. adidas har til enhver tid ret til at kontrollere en ordre på forhånd og/eller til at afvise en ordre uden at begrunde dette og uden erstatningspligt over for dig eller eventuelle tredjeparter. Hvis adidas ikke bekræfter accept af din ordre inden ti arbejdsdage, skal den anses for afvist.

Vi kan vælge ikke at acceptere din ordre efter eget skøn. Eksempler på, hvornår vi eventuelt ikke kan acceptere din ordre er følgende:

 1. Hvis produktet (produkterne) er vist på Websitet, men ikke eller ikke længere er tilgængelige;
 2. Hvis vi ikke kan få godkendt din betaling;
 3. Hvis der gælder forsendelsesrestriktioner for et produkt;
 4. Hvis de(t) produkt(er), der er vist på Websitet, indeholder en (åbenlys) fejl, såsom forkert pris eller på anden måde er ukorrekt beskrevet.

Såfremt vi ikke accepterer (en del af) din ordre, har vi ret til at annullere (en del af) din ordre uden at pådrage os erstatningsansvar over for dig eller en tredjepart. Efter annullering af ordren refunderer vi naturligvis det beløb, der er betalt til os under (den del af) ordren, som er blevet annulleret.

Vi forbeholder os retten til at annullere din ordre efter oprettelsen af købsaftalen og dermed ophæve købsaftalen af de grunde, der er anført i dette afsnit 2.4.1. under punkt a til d ovenfor. Efter annullering af ordren refunderer vi naturligvis det beløb, der er betalt til os under (den del af) ordren, som er blevet annulleret.

Adidas har ret til og forbeholder sig fuldt ud ret til at afvise alle bestillinger, som Adidas ved eller med rimelighed har mistanke om, at den pågældende bestilling er afgivet ved hjælp af eller inddragelse af nogen software, robot, søgerobot, spider eller nogen andre automatiserede midler eller nogen anden automatiseret enhed.

2.4.2 Særlige aspekter ved oprettelse af aftalen i forbindelse med standardprodukter

Efter at du har afgivet din ordre, vil vi sende en e-mail med bekræftelse på ordren med dit ordrenummer og nærmere oplysninger om de standardprodukter, du har bestilt hos os, og nærmere oplysninger om en eventuel kurertjeneste. Accept af din ordre og oprettelse af en købsaftale for standardprodukter mellem dig og adidas vil ikke ske, medmindre og før:

 1. du har modtaget en e-mail fra adidas, der bekræfter afsendelse af standardprodukterne fra vores lager; eller
 2. du har modtaget en bekræftelse fra fragtfirmaet om, at standardprodukterne er klar til afhentning, når du har valgt at afhente standardproduktet/-produkterne i en adidas-forretning eller på et fragtkontor, eller fragtfirmaet har oplagret standardprodukterne på et afhentningssted.
 3. du har modtaget en besked fra os, hvori det bekræftes, at standardprodukterne er klar til afhentning i den valgte adidas-forretning, såfremt du har valgt at afhente de standardprodukter, du har bestilt og betalt dem via Websitet i en adidas-forretning (Click & Collect).

  Bemærk venligst, at (hvor det er relevant) Click & Collect-funktion, som er tilgængelig på Websitet i dit land, eventuelt ikke omfatter muligheden for dig at bestille og betale standardproduktet på Websitet (som beskrevet under punkt 2.4.2 c), men i stedet for giver dig mulighed for at reservere et standardprodukt på Websitet og derefter købe og dermed betale det lokalt i en adidas-forretning. Denne Click & Collect-reservering er kun mulig i udvalgte adidas-forretninger, som er angivet under betalingsprocessen på Websitet. Hvis du køber det produkt, du har reserveret, indgår du en købsaftale med den lokale adidas-forhandler, som du vælger.
  Det betyder, at du kun kan returnere de(t) standardprodukt(er) til den samme forretning, hvor du købte produktet, hvilket er underlagt denne forretnings returpolitik. Derfor finder afsnittene 2.13, 2.14 og 2.15 nedenfor ikke anvendelse, fordi de kun gælder for returnering af standardprodukter, som er købt via Websitet.

2.4.3 Særlige aspekter ved oprettelse af aftalen i forbindelse med tilpassede produkter

Når du har afgivet en ordre på køb af tilpassede produkter (herunder mi adidas-produkter), vil vi sende en e-mail med ordrebekræftelse til dig. Med undtagelse af de tilfælde, hvor bestemmelserne i afsnit 2.4.1 gælder, vil accept af din ordre og oprettelse af en købsaftale for de tilpassede produkter mellem dig og adidas ske, når du har modtaget e-mailen med ordrebekræftelsen.

2.5 Ejendomsforbehold

Alle produkter vil forblive adidas's ejendom, indtil du fuldt ud har betalt ethvert skyldigt beløb til os i henhold til enhver aftale, herunder betaling af omkostninger, selv for tidligere eller senere leverancer eller delleverancer. Du må ikke sælge, borthænde eller behæfte produkterne, før ejerskabet hertil fuldt er overgået til dig.

2.6 Vedligeholdelse af produkter

Vi henleder din opmærksomhed på de vaske- og vedligeholdelsesanvisninger, der er trykt på produktmærkaterne. Vi er ikke ansvarlige for skade som følge af ukorrekt håndtering af produkterne, herunder håndtering i strid med anvisningerne.

2.7 Annullering af ordrer

Til trods for din fortrydelsesret, er det under begrænsede omstændigheder muligt at annullere din ordre på standardprodukter. Se afsnittet Hjælp på Websitet for at få yderligere oplysninger.

2.8 Pris

De anførte priser er inklusive moms. Priser er angivet i danske kroner (DKK). adidas forbeholder sig ret til at foretage pris- og produktændringer forud for din ordreafgivelse.

adidas forbeholder sig når som helst ret til at ændre, begrænse eller afslutte ethvert særtilbud eller enhver rabat.

adidas opkræver forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne varierer for hvert produkt og hver leveringstype. For yderligere oplysninger se pkt. 2.12 eller gå til Levering i afsnittet Hjælp på Websitet. Alle leveringsomkostninger vil blive opkrævet separat, nærmere angivet og lagt til ordrens samlede beløb.

2.9 Betalingsmåder

Se venligst Websitet for informationer om tilgængelige betalingsmåder.

adidas forbeholder sig ret til at foretage en individuel kreditvurdering ved hver ordre i overensstemmelse med adidas Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Afhængigt af resultatet af denne vurdering forbeholder adidas sig ret til at afvise visse betalingsmåder.

2.10 Fakturering

I de tilfælde, hvor vi vælger, eller i henhold til gældende lov skal vælge, at udstede eller gøre en faktura tilgængelig, forbeholder vi os ret til at udstede eller gøre elektroniske fakturaer tilgængelige for dig, og du erklærer dig indforstået med denne form for fakturering.

2.11 Særlige aspekter ved tilpassede produkter 

Du kan tilføje din egen tekst, hvis du ønsker at tilpasse dit produkt eller gøre det personligt. Du kan tilføje dit navn, vælge en spiller og et nummer eller være lige så kreativ, som du vil. Du skal dog sørge for, at dine tilpasninger er anstændige. Vi forbeholder os ret til at fjerne upassende sprog og anvendelse af varemærker. Husk også, at vores system ikke understøtter visse specialtegn.

Vi skal venligst bede dig om ikke at anvende, uploade, sende, kopiere eller på anden måde offentliggøre navne, ord eller sætninger, der falder ind under én af nedenstående kategorier:

 1. Består af eller indeholder navnet på et produkt, en service, et selskab, en organisation eller en event, der tilhører en anden;
 2. Består af eller indeholder en berømt (levende eller død) persons navn eller kaldenavn;
 3. Krænker eller kan krænke tredjeparters varemærker eller øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder;
 4. Er truende, ansporer til vold, er bagtaleriske, obskøne, diskriminerende, provokerende, seksuelt eksplicitte eller på anden måde retsstridige; og/eller
 5. Er i andre henseender uacceptable for adidas efter vores eget skøn.

adidas forbeholder sig ret til at afvise tilpasninger, navne, ord eller sætninger (eller kombinationer heraf), der falder ind under én af ovenstående kategorier. Dette vil medføre, at ordren annulleres. adidas har endvidere ret til at kræve en godtgørelse, der svarer til værdien af de bestilte produkter.

Bemærk, at du ved afgivelsen af ordre på tilpassede produkter:

 1. Erklærer eller garanterer, at alle navne, ord eller sætninger, som du anvender, uploader, indsender, kopierer eller på anden måde offentliggør i forbindelse med dit tilpassede produkt, ikke falder ind under én af ovenstående kategorier;
 2. Holder adidas og dets tilknyttede selskaber skadesløse og holde adidas og dets tilknyttede selskaber skadesløse for alle omkostninger, udgifter, skade, ethvert tab og erstatningsansvar, der påhviler eller afholdes af adidas eller dets tilknyttede selskaber som følge af anvendelse af alle navne, ord eller sætninger, der er anvendt, uploadet, sendt, kopieret eller på anden måde offentliggjort af dig (herunder anvendelse på dit tilpassede produkt);
 3. Tildele adidas's og dets tilknyttede selskaber en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, afgiftsfri, verdensomspændende ret, der fuldt ud kan meddeles i underlicens, til at anvende, fremstille, videregive og ændre navne, ord eller sætninger, der er indsendt af dig til formålet med at opfylde din ordre; og/eller
 4. Såfremt ordren involverer tilpassede produkter, vil du ikke have en fortrydelsesfrist, fortrydelsesret eller ret til at hæve købet (afsnit 6:230p under f, stk. 1 i de nederlandske civilretlige bestemmelser).

2.12 Levering

Vi leverer til den adresse, som du har angivet i Danmark. Vi kan kun levere til en hjemme- eller kontoradresse eller et fragtfirmas afhentningssted, eller hvis du har valgt at afhente produkterne i en adidas-forretning, til adressen på den relevante adidas-forretning. adidas vil over for dig bekræfte dette ved at sende en e-mail, når du bliver informeret om, at produkterne er klar til afhentning. Hvis forsøget på at levere produkterne er mislykkedes, accepterer du, at det fragtfirma, vi bruger til at levere produkterne, også kan levere produkterne til en nabos adresse/en adresse i nærheden af din bopæl eller til et afhentningssted, hvorefter adidas anses for at have opfyldt sin forpligtelse til at levere produkterne. Kureren giver dig besked om levering til naboens adresse/adressen i nærhed af din bopæl eller afhentningsstedet.

Leveringer vil ske på hverdage, der ikke er helligdage i dit land eller inden for det område, hvor vores lager er beliggende. Du skal derfor tage højde for enhver national eller lokal helligdag i bopælslandet og i byen Rieste, Tyskland. Levering sker på hverdage, som ikke er en helligdag i dit land. Bemærk, at offentlige helligdage varierer fra land til land og fra år til år.

For detaljerede oplysninger om leveringsfrister bedes du venligst kontrollere specifikationerne for de forskellige leveringstyper i afsnittet Levering på vores Website. Leveringsfristerne er vejledende og derfor kan de ikke anses som præcise leveringsfrister. Det faktum, at en leveringsfrist er overskredet, giver dig ikke ret til godtgørelse. Til trods for dette påtager adidas sig, hvis det usandsynlige skulle hænde at en ekspreslevering er forsinket, efter forgodtbefindende at godtgøre dig de fulde omkostninger for ekspresleveringen. Bemærk, at der er andre leveringsfrister for tilpassede produkter. Dette betyder, at det vil tage længere at levere din komplette ordre for standardprodukter og tilpassede produkter. Det understreges dog, at mi adidas-tilpassede produkter vil blive leveret adskilt fra samtlige andre produkter, du måtte have bestilt, og levering heraf varer op til ca. 4-6 uger.

adidas har inden for rimelighedens grænser ret til at foretage en opdeling af leveringer, således at du modtager de bestilte produkter hurtigst muligt. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med opdelte leverancer. Hvis du anmoder os om at levere ordren i delleverancer, kan vi imidlertid pålægge dig ekstra leveringsomkostninger. Hver delordre vil udgøre en separat købsaftale. Hvis adidas leverer en del for sent, eller hvis en delordre er forkert, giver det dig ikke ret til at annullere den anden delordre.

Hvis det usandsynlige skulle ske, at vi, efter at have indgået købsaftalen, ikke kan, kunne eller ikke længere kan levere (en del af) din ordre og ikke er ansvarlig for denne situation, har vi ret til at opsige købsaftalen. Vi vil naturligvis straks underrette dig herom og refundere enhver foretaget betaling.

2.13 Returneringer og fortrydelsespolitik

Se afsnittet Returneringer på Websitet for praktiske informationer og instruktioner for returnering af standardprodukter.

Hvis du har ret til at fortryde indgåelsen af en købsaftale med os (og dermed returnerer dit (dine) standardprodukt(er)) i overensstemmelse med afsnit 2.14 eller 2.15, gælder følgende betingelser.

Meddelelse om fortrydelse og returnering af produkter

For at udøve din fortrydelsesret, skal du informere os (adidas Danmark A/S, c/o adidas Customer Service, Withdrawal Department, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holland) ved at udfylde en tydelig deklaration (fx et brev sendt med posten, en fax eller en e-mail), der angiver din beslutning om at fortryde købsaftalen. Du kan benytte det eksempel på en fortrydelsesformular, der er vedlagt som Bilag 1 til Vilkår og betingelser, men det er dog ikke obligatorisk. Du kan også fortryde købsaftalen ved at udfylde den udførlige fortrydelsesformular på vores website på https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=DK&brand=adidas&language=da. Benytter du dig af denne mulighed, vil annulleringen af din ordre straks blive bekræftet via e-mail.

For at overholde de frister for annullering, der er anført i afsnit 2.14 og 2.15, skal du gøre os opmærksomme på, at du udøver din fortrydelsesret, inden perioden udløber.

Standardproduktet skal returneres (ved at følge instruktionerne på Websitet) til:

adidas Danmark A/S
CDC Rieste
Hildesheimer Strasse 4-10
49597 Rieste
Tyskland

Den letteste og vores foretrukne måde at returnere dine produkter på er at følge trinnene i afsnittet Returnering på Websitet, fordi på denne måde returneres både produkterne og bliver vi informeret om, at du ønsker at opsige købsaftalen på samme tid. 

Hvis du returnerer dine produkter ved at følge ovenstående instruktioner, skal vi afholde omkostningerne i forbindelse med returnering af produkterne. I nogle tilfælde kan du bede fragtfirmaet om at afhente pakken for returnering, men dette kan medføre yderligere omkostninger for dig, som fragtfirmaet opkræver. Den aktuelle ekstra omkostning er at finde på Websitet. Returforsendelser, som ikke er i overensstemmelse med de ovenfor anførte instruktioner, er for din egen risiko og regning.

Vi vil sende dig en e-mail, når vi har modtaget og behandlet de(t) returnerede produkt(er).

Bemærk venligst, at specielle retningslinjer gælder for tilpassede produkter, da disse er specielt designet til dig. Det betyder, at (uden at dette påvirker dine lovbestemte rettigheder) vi ikke kan acceptere returnering af disse produkter under den frivillige returgaranti, medmindre disse har fabrikationsfejl. 

2.14 Lovmæssig fortrydelsesret

Du har ret til at annullere din ordre inden for fjorten (14) dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesperioden er fjorten (14) dage fra den dag, du eller tredjepart angivet af dig, der ikke er fragtfirmaet, har modtaget produkterne, eller i tilfælde af at din ordre omfattede flere produkter, som leveres separat, levering af de(t) sidste produkt(er), som udgør din bestilling ("Fortrydelsesperiode").

For at overholde fristen for fortrydelsesperioden, skal du informere os om, at du udøver din fortrydelsesret inden fortrydelsesperioden udløber.

Du skal returnere eller aflevere produkterne umiddelbart herefter, men under ingen omstændigheder senere en fjorten (14) dage regnet fra den dato, hvor du informerede os om at du ønsker at træde tilbage fra købsaftalen i overensstemmelse med Retur- og fortrydelsespolitikken i afsnit 2.13, samt i passende emballage. Fristen anses for at være overholdt, hvis du har sendt produkterne inden fristen udløber.

Hvis du fortryder en købsaftale i fortrydelsesperioden i overensstemmelse med vores returpolitik (afsnit 2.13) og nærværende afsnit 2.14, vil vi refundere alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (på den betingelse, at de(t) returnerede standardprodukt(er) udgør hele ordren og med undtagelse af omkostninger i forbindelse med det faktum, at du har valgt en anden leveringsmetode, der afviger fra den billigst mulige standardlevering tilbudt af os, såfremt tilgængelig) senest inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse af denne aftale. Tilbagebetalingen sker på samme måde, som du selv har benyttet til den oprindelige transaktion medmindre vi aftaler en anden måde med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget de returnerede produkter eller indtil du beviseligt har returneret produkterne, hvad end der kommer først.

Du vil udelukkende blive pålagt at betale for værdiforringelse af produkterne, såfremt denne værdiforringelse anses som at være en følge af ukorrekt behandling/håndtering af produkterne fra din side under vurdering af produkternes anvendelse, karakteristik og funktionalitet.

Undtagelser fra din fortrydelsesret

Du kan ikke udøve din fortrydelsesret, hverken i henhold til afsnit 2.14 eller afsnit 2.15, ved aftaler om:

levering af produkter, der er fremstillet efter dine egne specifikationer eller tydeligvis er skræddersyet til dine individuelle behov (tilpassede produkter); og/eller

levering af produkter, der ikke er egnet til returnering grundet sundheds- eller hygiejnemæssige grunde eller hvor en forsegling er fjernet efter levering.

2.15 Frivillig returgaranti udover din lovmæssige fortrydelsesret

Udover og uden indskrænkelse af din fortrydelsesret i henhold til afsnit 2.14 (og alle andre gældende lovbestemte rettigheder), giver vi dig en ekstra frivillig returgaranti. Dette giver dig ret til at hæve købsaftalen, uden angivelse af grund, i yderligere 16 dage efter fortrydelsesperiodens udløb, således at returperioden er på i alt 30 dage ("Frivillig returperiode"), som en kontraktmæssig fortrydelsesret for et standardprodukt.

Bemærk venligst, at den frivillige returperiode ikke gælder for standardprodukter, der anses for at være “Hype”-produkter. “Hype”-produkter omfatter, men er ikke begrænset til Yeezy. Ved bestilling af disse “Hype”-produkter meddeler vi, at der gælder en fortrydelsesfrist på 14 dage.

Vi tilbyder denne frivillige returgaranti i den frivillige returperiode, som er underlagt vores Retur- og fortrydelsespolitik (afsnit 2.13) og følgende betingelser.

Standardproduktet/-produkterne må ikke have være brugt eller blevet ud over normal inspektion og skal returneres i originalemballagen. Returnering af tøj kan kun accepteres, hvis den originale etiket ikke er blevet fjernet (ingenting af ovennævnte påvirker dine lovbestemte rettigheder, især dine garantirettigheder og din fortrydelsesret i henhold til afsnit 2.14).

Vi skal have modtaget de(t) standardprodukt(er), du returnerer, inden udløb af den frivillige returperiode.

Vi forbeholder os ret til at afvise returneringen og giver ingen kompensation under denne frivillige returgaranti for returnerede standardprodukter, som ikke opfylder disse betingelser.

Hvis du fortryder en købsaftale i den frivillige returperiode i overensstemmelse med vores returpolitik (afsnit 2.13) og nærværende afsnit 2.15, vil vi refundere alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (på den betingelse, at de(t) returnerede standardprodukt(er) udgør hele ordren og med undtagelse af omkostninger i forbindelse med det faktum, at du har valgt en anden leveringsmetode, der afviger fra den billigst mulige standardlevering tilbudt af os, såfremt tilgængelig) inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor vi har modtaget standardproduktet/standardprodukterne. Tilbagebetalingen sker på samme måde, som du selv har benyttet til den oprindelige transaktion og du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

2.16 Returnering af tilpassede produkter

Som forklaret i afsnit 2.13, kan vi, idet tilpassede produkter (herunder mi adidas-produkter) er lavet specielt til dig, ikke acceptere returnering af tilpassede produkter, undtagen i tilfælde af fremstillingsfejl. Hvis dit Tilpassede produkt har en defekt, bedes du kontakte os her for at få at vide, hvordan du returnerer produktet.

2.17 Ombytningspolitik

Det er eventuelt muligt at bytte dit Produkt (“Originalt Produkt”) til et andet Produkt (“Nyt Produkt”) på visse betingelser og helt efter vores skøn. Bytte er altid afhængigt af lagerbeholdningen. Det originale produkt skal returneres i overensstemmelse med vores returpolitik, der er beskrevet under pkt. 2.13-2.15. Hvis du ikke returnerer det Originale Produkt i overensstemmelse med vores returpolitik, kan det hænde, at vi ikke refunderer (hele) beløbet eller fakturerer dig for det Nye Produkt. Prisen på det Nye Produkt vil være den samme som prisen på det Originale Produkt, selv hvis prisen og/eller relevante skatter og afgifter er ændret. Bestillingen af det Nye Produkt er underlagt de samme betingelser og vilkår for returneringer (se pkt. 2.13-2.15) og kontraktindgåelse som bestillingen på dit Originale Produkt (se pkt. 2.4), så at bestillingen af det nye produkt vil - mutatis mutandis - blive behandlet som en bestilling, der er foretaget på vores Website. Venligst se vores OSS for mere information om bytte af en bestilling.

2.18 Beskadigede eller defekte produkter

Kvalitet er altafgørende for adidas. Vi tester grundigt samtlige vores produkter under realtidsforhold for at sikre, at de fuldt ud er i stand til at modstå de anvendelser, som de er designet til. Det er meget sjældent, at vores Produkter er beskadigede eller defekte. adidas er juridisk forpligtet til at sørge for, at vores Produkter overholder købsaftalen.

Returnerede produkter undersøges af adidas's kvalitetssikringsafdeling og returneres, hvis skaden er en følge af en fremstillingsfejl eller afvigelse i fremstillingsspecifikationerne Vi forpligter os til fuldt ud at refundere omkostningerne i forbindelse med ethvert defekt produkt.

Hvis problemet skyldes andre årsager end materialekvaliteten eller samlingsprocessen, returneres det originale produkt til dig. Vi refunderer ikke produkter, der er:

 • indhentet fra en anden kilde end Websitet;
 • Beskadiget som følge af fejlanvendelse eller forsømmelighed (fx eksponering for kemikalier, kaustiske stoffer, åben ild, høj varme, en skarp genstand mv.); og/eller
 • Beskadiget som følge af fejlanvendelse eller andre aktiviteter end det tilsigtede formål (fx anvendelse af løbesko som banesko eller vandrestøvler som arbejdsstøvler mv.).

Bemærk venligst, at den forventede levetid for et hvilket som helst adidas-produkt afhænger af den person, der anvender produktet, anvendelsesbetingelserne og brugerens karakteristiske slidmønstre. Vores produkter, der er beskadiget ved almindelig slitage, eller som har overskredet produktets rimelige levetid, byttes ikke.

Vores kundeservice står klar til at hjælpe dig. Tøv ikke med at kontakte os med dine spørgsmål og kommentarer. Kontakt os her.

3. BRUG AF WEBSITET

Læs disse "Vilkår og betingelser for brug af Websitet" omhyggeligt, inden du bruger Websitet og ethvert indhold fra adidas på sociale medier, herunder, men ikke begrænset til Facebook og Twitter (sammen betegnet "Websitet"). Disse Vilkår og betingelser for brug af Websitet gælder for alle besøg og al brug af Websitet, samt af dets Indhold (som defineret nedenfor), information, anbefalinger, produkter, tjenester, som leveres til dig på eller gennem Websitet. Ved at tilgå og bruge Websitet giver du dit samtykke til disse Vilkår og betingelser for brug af Websitet i deres fulde udformning, foruden enhver lov eller bestemmelse, som måtte gælde for Websitet og Internettet. Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår og betingelser for brug af Websitet, bedes du forlade Websitet øjeblikkeligt.

3.1 Websitets indhold

Alt indhold, der forekommer eller vises på Websitet, herunder, men ikke begrænset til, logoer, ikoner, varemærker, tekst, grafik, fotografier, billeder, billedanimationer, lydillustrationer og software ("Indhold") ejes af adidas AG, dets tilknyttede selskaber, dets licensgivere eller det indholdsudbydere. Alle dele af Websitet, herunder men ikke begrænset til dets generelle udformning og Indhold, kan være beskyttet af copyright, moralske rettigheder, databaserettigheder, varemærker og anden lovgivning forbundet med intellektuel ejendomsret. Med undtagelse af de tilfælde hvor det er udtrykkeligt tilladt i henhold til denne eller en anden aftale med adidas, må ingen dele af eller elementer på dette Website eller dets Indhold kopieres eller genoverføres på anden vis. Websitet, dets Indhold og alle relaterede rettigheder forbliver ejendom tilhørende adidas AG, dets tilknyttede virksomheder eller dennes licensgivere, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

3.2 Copyright og varemærker

Ophavsretten i alt indhold er og forbliver ejendom tilhørende adidas AG, dets tilknyttede virksomheder eller dets licensgivere, hvis det er relevant. Med undtagelse af de tilfælde hvor andet er angivet i specifikke dokumenter på selve Websitet, har du kun tilladelse at se, afspille, udskrive og downloade det Indhold, som findes på Websitet til personlige, informationsmæssige og ikke-kommercielle formål. Du må ikke ændre noget materiale, og du må ikke kopiere, distribuere, videregive, vise, foretage, gengive, offentliggøre, give licens til, frembringe afledt arbejde ud fra, overføre eller sælge noget indhold. Du må ikke genbruge noget Indhold uden først at indhente samtykke fra adidas. For så vidt angår disse betingelser er anvendelsen af sådant Indhold på et andet Website eller i et computernetværk forbudt. Du må ikke fjerne anmærkninger om copyright, varemærke eller andre ejerskabsmeddelelser fra materiale, der er fundet på Websitet.

I tilfælde af, at du downloader softwaren (herunder, men ikke begrænset til screensavere, smart phone-apps, ikoner, videoer og baggrunde) fra Websitet, softwaren, herunder filer, billeder i eller oprettet af softwaren, data, der følger med softwaren (fælles betegnet som "Softwaren") er licenseret til dig af adidas. adidas overfører ikke ejendomsretten til Softwaren til dig. Du ejer mediet hvorpå Softwaren lagres, men adidas bibeholder alle rettigheder til softwaren samt al intellektuel ejendom indeholdt i denne. Du må ikke omfordele, sælge, dekompilere, foretage reverse engineering, demontere eller på anden måde reducere softwaren til en læsbar form.

Alle varemærker, servicemærker, logoer og handelsnavne, der vises på produkter af adidas Group, produktemballage og/eller på Websitet, uanset om de er registreret eller ej ("Varemærker") forbliver eksklusiv ejendom tilhørende adidas AG, dets tilknyttede selskaber eller dets licensgivere (alt efter omstændighederne) og er beskyttet af gældende varemærkeregler og traktater. Du må ikke anvende, kopiere, gengive, offentliggøre, uploade, poste, videresende, distribuere eller ændre noget adidas-mærke på nogen måde, herunder ved annoncering eller offentliggørelse i forbindelse med distribution af materialer på Websitet, uden forudgående, skriftligt samtykke fra adidas. Enhver anden form for brug af varemærkerne på et andet website eller computernetværk, f.eks. lagring eller reproduktion af (dele af) Websitet på et eksternt internetsted eller oprettelse af links, hypertekst-links eller dybe links imellem Websitet og andre internetsteder er forbudt uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra adidas.

3.3 Ansvarsfraskrivelse

Websitet og Indholdet er gratis og stilles til rådig "som det er" og uden nogen form for garantier. Oplysningerne på dette Website er udelukkende til generel orientering og er ikke at betragte som anbefalinger.

adidas hverken erklærer eller garanterer, at informationen og/eller faciliteterne, som Websitet indeholder er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle, eller at Websitet eller at serveren, som stiller Websitet til rådighed, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter. Desuden vil adidas ikke sørge for specifik IT-infrastruktur og konnektivitet. Således kan adidas hverken erklære eller garantere, at Websitet forbliver uden nedbrud eller fejlfrit. adidas fremsætter hverken garantier eller erklæringer om, at brugen af Indholdet på Websitet er korrekt, nøjagtig, tilstrækkelig, brugbart, rettidigt, pålideligt eller andet, i hvert tilfælde i det videst mulige omfang gældende lovgivning tillader det.

3.4 Begrænsning af ansvar

Din brug af Websitet er på eget ansvar. Hverken adidas eller nogen af deres medarbejdere, embedsmænd, direktører eller nogen af dens agenter eller nogen anden part, der måtte være involveret i at oprette, producere eller levere til Websitet, vil kunne holdes ansvarlige for eventuelle direkte, indirekte, særlige, følgeskader eller andre skader som skyldes af brugen af eller manglende evne til at bruge indholdet på Websitet, herunder skader forårsaget af vira eller forkerte eller ufuldstændige oplysninger på Websitet, eller produktets ydeevne eller som på anden måde måtte opstå fra eller i forbindelse med disse Vilkår og betingelser for brug af Websitet, heller ikke selvom adidas er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

3.5 Links til tredjeparter

For nemheds skyld og for at gøre Websitet mere brugervenligt, kan der fra tid til anden oplyses links til Websites, der indehaves og styres af tredjeparter. Disse links fører dig væk fra adidas’ tjenester og væk fra Websitet, og de er uden for adidas’ kontrol. Dette omfatter links til partnere, som muligvis benytter varemærkerne som led i en sammærkningsaftale. De Websites, du kan oprette links til, har deres egne særskilte Vilkår og betingelser samt en privathedspolitik. adidas er ikke ansvarlig og kan ikke drages til ansvar for indhold og aktiviteter på disse Websites. Du besøger/tilgår derfor disse Websites helt på eget ansvar.

Bemærk, at disse andre Websites kan sende deres egne cookies til brugere, indsamle data eller kræve personlige oplysninger, og du anbefales derfor at kontrollere vilkårene for brug og/eller privatlivspolitikker på disse Websites, inden du bruger dem.

3.6 Misbrug af Websitet

Du forbydes at bruge Websitet til at indsende eller overføre ethvert Brugergenereret indhold (som defineres nedenfor), som krænker eller kan krænke en tredjeparts intellektuelle ejendomsret, eller som er truende, falsk, vildledende, provokerende, bagtalerisk, fredskrænkende, obskønt, pornografisk, nedværdigende, diskriminerende, ulovligt eller som kunne udgøre eller anspore til lovovertrædelser, krænkelse af enhver parts rettigheder, eller som på anden vis kunne give anledning til erstatningsansvar eller overtrædelse af enhver lov. adidas kan nægte dig adgang til Websitet, når som helst og efter eget skøn, og dette omfatter situationer, hvor adidas mener, at din brug af Websitet overtræder nogen af disse Vilkår og betingelser for brug af Websitet og/eller gældende lovgivning.

Du forbydes desuden, at bruge Websitet til at annoncere eller udføre nogen salgsfremmende henvendelser.

Du må ikke bruge nogen software, robot, spider, søgerobot, page scraper eller nogen andre automatiserede midler eller nogen anden automatiseret enhed til at a) få adgang til, kopiere, påvirke eller kontrollere nogen dele af Websitet eller dets indhold eller omgå strukturen eller præsentationen af Websitet eller dets indhold eller til at (b) indgribe i Websitets drift eller nogen transaktion, som finder sted på websitet eller til at indgribe i eller påvirke nogen personers brug af Websitet eller til at hjælpe nogen tredjemænd med at købe produkter på websitet.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del eller funktion af Websitet eller noget system, der har oprettet forbindelse til Websitet gennem hacking, password mining eller andre ulovlige eller uautoriserede midler.

3.7 Brugergenereret indhold

Alle meninger, bemærkninger, kommentarer, illustrationer, grafik, fotografier, links, spørgsmål, forslag, informationer, videoer og andre materialer (herunder din tilpasning af tilpassede produkter), som du eller andre brugere af Websitet måtte sende til Websitet eller sende via Websitet ("Brugergenereret indhold") betragtes som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. I overensstemmelse hermed har adidas ikke-eksklusiv, royalty-fri, ret til at bruge, kopiere, distribuere og videregive til tredjeparter ethvert brugergenereret indhold til ethvert formål, på ethvert medium og over hele verden (licensbevilling). Du anerkender og erklærer dig indforstået med, at adidas kun fungerer som en passiv kanal for videregivelse af Brugergenereret indhold, og ikke er ansvarlig eller forpligtet over for dig eller nogen tredjepart for nøjagtigheden af det Brugergenererede indhold. adidas vil ikke foretage kontinuerlig overvågning af det Brugergenererede indhold, som du offentliggør, eller moderere kommunikationen mellem brugere, og adidas vil heller ikke være forpligtet til at gøre det. Uden begrænsning til det oven for anførte anerkender og erklærer du dig indforstået med, at eventuelle bemærkninger, udtalelser, kommentarer, forslag og andre oplysninger, der er udtrykt eller inkluderet i det Brugergenererede indhold, ikke nødvendigvis repræsenterer adidas. Enhver brug foretaget af dig af det Brugergenererede indhold foregår på eget ansvar. Du erklærer og garanterer, at ethvert Brugergenereret indhold, der er blevet indsendt eller overført af dig, er originalt for dig og ikke kopierer en tredjeparts arbejde eller på anden måde er intellektuel ejendom tilhørende en tredjepart, overtræder rettigheder til privatlivets fred eller personlige rettigheder og indeholder ikke nogen bagtaleriske eller nedsættende udsagn. Desuden erklærer og garanterer du, at du har kapacitet til at udstede licensen som angivet i dette afsnit. Du accepterer, at holde adidas og dets tilknyttede selskaber skadesløse for alle omkostninger, udgifter, skade, ethvert tab og erstatningsansvar, der påhviler eller afholdes af adidas eller dets tilknyttede selskaber som følge af brugergenereret indhold anvendt eller indsendt af dig eller som følge af din brug af Websitet.

adidas forbeholder sig retten til at blokere eller fjerne (hele eller dele af) ethvert Brugergenereret indhold, som er blevet indsendt eller overført af dig, og som adidas mener ikke er i overensstemmelse med disse Vilkår og betingelser for brug af Websitet (herunder materialer, som overtræder eller kunne overtræde en tredjeparts intellektuelle ejendomsret, ret til privatlivets fred eller personlige rettigheder), eller som på anden måde er uacceptable for adidas.

Du godtager at underrette adidas omgående på skrift (se Sådan kontakter du os nedenfor for at få kontaktoplysninger) om ethvert Brugergenereret indhold (eller andet Indhold), som er i strid med Vilkår og betingelser for brug af Websitet. Du indvilliger i at give adidas tilstrækkelige oplysninger til at give adidas mulighed for at undersøge, om det pågældende Brugergenererede indhold (eller andet Indhold) er i strid med Vilkår og betingelser for brug af Websitet. adidas accepterer i god tro at undersøge en sådan klage og træffe foranstaltninger, som adidas efter eget skøn beslutter. Imidlertid erklærer og garanterer adidas ikke, at vi vil blokere eller fjerne (hele eller dele af) sådant Brugergenereret indhold eller andet indhold.

3.8 Uønskede ideer

adidas bibeholder en politik om ikke at gennemgå eller acceptere indsendelse af uønskede ideer, opfindelser, design og/eller andet materiale i tilknytning til adidas virksomhedsdrift (herunder, men ikke begrænset til, fodtøj, tøj, sportsvarer og tjenesteydelser), uanset om disse består af tekst, billeder, lyd, software, information eller anden ("Materialer") fra personer uden for adidas. Du må derfor ikke overføre Materiale til Websitet eller sende dette til adidas via e-mail eller på anden vis.


4. DIVERSE

4.1 Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål om eller kommentarer til Websitet eller adidas’ Vilkår og betingelser, eller hvis du, hvad der forhåbentligt ikke er tilfældet, ønsker at klage, må du endelig ikke tøve med at kontakte vores kundeservice ved at klikke.

Du kan også skrive til os til følgende adresse:

Customer Service

Atlas Arena Offices - Africa Building
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam Zuidoost
Holland

4.2 Prioriteter

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem adidas’s Vilkår og betingelser og ethvert indhold i andre dele af Websitet eller i links, har adidas's Vilkår og betingelser i dette dokument forrang.

4.3 Ændringer til adidas Vilkår og betingelser

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre disse Vilkår og betingelser.

Anvendelsen af dette Website såvel som enhver købsaftale, der er indgået mellem dig og os, vil være underlagt den version af adidas's Vilkår og betingelser, der var gældende på det tidspunkt, du afgav ordren via dette Website, eller på den dag, hvor du gennemså dette Website (hvis relevant).

Tjek venligst med jævne mellemrum, om adidas's Vilkår og betingelser er ændret.

4.4 Databeskyttelse

adidas respekterer fuldt ud privatlivets fred for enhver person, der tilgår og anvender Websitet. Der findes detaljerede oplysninger om, hvordan vi anvender cookies, den type informationer, vi indsamler, hvordan og til hvilket formål vi anvender dine oplysninger, og under hvilke omstændigheder vi videregiver disse oplysninger til tredjeparter i vores oplysninger, som er indarbejdet i og udgør en del af adidas's Vilkår og betingelser.

Ved at afgive en ordre accepterer du, at vi kan indsamle, anvende, gemme og behandle dine personoplysninger i henhold til vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

4.5 Udskillelse

Enhver bestemmelse i adidas's Vilkår og betingelser skal opfattes separat og uafhængigt af andre bestemmelser. Hvis en bestemmelse anses for at være ikke-gældende, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses for udskilt fra de øvrige bestemmelser, uden at dette har indflydelse på muligheden for håndhævelse af de øvrige bestemmelser i adidas's Vilkår og betingelser.

4.6 Underentreprise og tildeling

adidas forbeholder sig ret til at indgå underentrepriser, overføre, tildele eller indgå nye aftaler i forhold til samtlige eller enhver af vores rettigheder og forpligtelser i henhold til adidas's Vilkår og betingelser, forudsat at dine rettigheder i henhold til adidas's Vilkår og betingelser ikke påvirkes. Du må ikke indgå aftale om underentreprise, tildele eller på anden måde overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til adidas’s Vilkår og betingelser uden skriftligt samtykke fra os.

4.7 Hændelser uden for rimelig kontrol

adidas kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af eller overensstemmelse med forpligtelser i henhold til adidas's Vilkår og betingelser, når forsinkelsen eller manglen skyldes nogen årsag, der ligger uden for adidas's rimelige kontrol.

4.8 Lovvalg og værneting

Vilkår og betingelser for adidas er underlagt hollandsk lov. Hollandsk lov finder anvendelse på købsaftalen med undtagelse af FN’s konvention om internationale løsørekøb (CISG). Dette berører ikke de gældende ufravigelige rettigheder i henhold til lovgivningen i bopælslandet.

Du kan indbringe enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse Vilkår og betingelser, for – efter dit valg – enten den kompetente ret i Amsterdam, Holland, eller til den kompetente domstol i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, hvis bopælslandet er en EU-medlemsstat, hvilke domstole – med udelukkelse af enhver anden domstol – er kompetente til at afgøre enhver af en sådan tvist. adidas skal indbringe enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse Vilkår og betingelser for den kompetente domstol i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, hvis det er i en EU-medlemsstat eller den kompetente domstol i Amsterdam, Holland.

4.9 Informationer om batterier

Nogle af de produkter, der sælges af adidas, indeholder batterier.

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngBatterier og genopladelige batterier, der indeholder farlige stoffer, er tydeligt mærket med symbolet med en overstreget skraldespand. De kemiske betegnelser på de tilsvarende farlige stoffer kan være anført under symbolet med den overstregede skraldespand. Der kan fx være tale om (Pb) bly, (Cd) cadmium og (Hg) kviksølv.

Gamle batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Disse batterier kan gratis indleveres på genbrugsstationen eller i en forretning. Du kan også returnere købte batterier og genopladelige batterier (uden enhederne) personligt til os efter brug. Venligst undlad at sende batterier med posten.

Version August 2017

BILAG 1 til Vilkår og betingelser

Eksempel på fortrydelsesformular

Til

adidas Danmark A/S,

c/o adidas Customer Service,
Returns department,

Atlas Arena Offices - Africa Building
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam Zuidoost
Holland

Jeg/vi* meddeler herved, at jeg/vi* ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores* købsaftale om følgende varer*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bestilt den*/modtaget den*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Forbrugerens navn*/forbrugernes navne* og ordrenummer:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Forbrugerens*/forbrugernes* adresse:

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Dato og forbrugerens*/forbrugernes* underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Det ikke-relevante overstreges.